WhitePapers

Een whitepaper geeft een transparant inzicht in wat ik doe. Ik schrijf ze na opdrachten en dan dienen ze om de kenniscreatie te consolideren. De opdrachtgever krijgt de whitepaper om verder te verspreiden in de organisatie. De hoop is dat deze documenten gezamenlijke ontwikkeling bevorderen. Daarnaast schrijf ik whitepapers om voor mezelf voorbije ervaringen en literatuur samen te vatten.

Ik heb whitepapers geschreven over en voor:

  • Hanzehogeschool: bildung in social work via het gebruik van de Ontwikkelcirkel.
  • Quadraam: een scholengemeenschap dat doorpakt om alle coaches en begeleiders samen te brengen.
  • NPOW: over onze eigen ontwikkeling als netwerk.
  • FWG: organisatieontwikkeling van binnenuit.
  • TAOS Institute: Collaborative circles (in het Engels), op basis van een fonds hebben we een proces kunnen uitvoeren rond ‘social change’ met de ontwikkelcirkel.
  • KBC: over de rol van teamcoachtraining in de cultuurontwikkeling.
  • HU: de impact van teamcoaches op organisatieontwikkeling.
  • Het profiel van de transitieprofessional.

Whitepapers zijn beschikbaar op aanvraag.