Merkbescherming

De door Rudy Vandamme ontwikkelde methodiek en benadering is onder meer beschermd door intellectuele eigendom. “VANDAMME®” (naam, embleem, typografie en kleur) is als logo bovendien een geregisteerde Beneluxmerk onder nummer 1016483. De termen Ontwikkelingsgerichte Benadering™, Ontwikkelingsgericht Coachen™, Ontwikkelingsgerichte Organisatieontwikkeling™, Vorkmodel™, Ontwikkelcirkel™, FIT™, Ontwikkelformule™, draakoefening™, triadische dialoog™, Transitiecanvas™, Merging Minds™, Wicked Skills Lab™, Purpose Navigator™, Deep Evolvement™ en hiervan afgeleide termen (doch niet exhaustief) zijn door Rudy Vandamme bedacht en behoren onlosmakelijk tot de ontwikkelde methodieken en modellen die mee beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten.

De licentie valt onder creative commons. De 3 indicatoren betekenen:

  1. Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  2. NietCommercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  3. GeenAfgeleideWerken — Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.

Ik word enthousiast als de benadering verder rimpelt, maar dan wel op de juiste wijze van toepassing. Gelieve de modellen en methoden te gebruiken zoals ze in de boeken beschreven zijn en niet onder een gereduceerde vorm of eigen interpretaties. Bedenk je een doorontwikkeling, laat het me weten, ik hou van doorontwikkeling binnen de gegeven aannames.

Vermeld de copyright © als volgt: ‘het Vorkmodel™ van Rudy Vandamme®’, ‘De Ontwikkelcirkel™ van Rudy Vandamme®’, ‘De triadische dialoog™ volgens Vandamme®’, enz. Je hoeft dat in een tekst natuurlijk niet te doen bij elk gebruik van de term. Doe het in het begin bijvoorbeeld, of bij elk nieuw hoofdstuk.

Indien het materiaal voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, graag contact opnemen (info@rudyvandamme.net).

De mensen die gemachtigd zijn om met de methodiek te werken, hebben vanuit het netwerk (NPOW) een kleurmerk bekomen. Dat kun je op hun website terugvinden.  Zie je dus dit kleurmerk op iemand zijn website, dan weet je dat je goed zit wat toepassing van de benadering betreft.

                                                                                                          ™

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save