About

Als je nood hebt aan concrete handvaten om van je werk en leven iets zinvols te maken, dan moet je bij mij zijn.  Ik ben namelijk al heel mijn leven gefascineerd om psychologie, filosofie en antropologie nuttig te maken voor de dienstverlenende professional. Je bent coach, leraar, leidinggevende, arts, bemiddelaar, sociale werker, trainer of consultant en je wil meewerken aan het eigen maken van een meer holistische en ecologische benadering van de mens. Je kadert je werk niet alleen in dienstverlening maar in het bijdragen aan een betere wereld. Je wil de mens via je werk op een hoger plan van reflectie en menselijkheid brengen.

Dankzij mijn doorgedreven NLP opleiding (ik ben master NLP trainer, het hoogste niveau) heb ik mijn praktijk van coaching en training altijd gezien als een ontwikkelingsruimte. In de loop van 30 jaar heb ik methodiek ontwikkeld en uitgetest. De methodiek vertaalt het opkomend wereldmodel (holistisch en ecologisch). Ik ben dus in de eerste plaats een filosofische methodiekontwikkelaar (wat als een rare combi mag klinken).

Er zijn mijn handboeken. Ze vormen de basis van een benadering die ik ben gaan noemen ‘de ontwikkelingsgerichte benadering’. Ik ben er dus de bedenker van. Het is mijn levenswerk.

Mijn missie is om mensen te ondersteunen die deze benadering verder uitdragen. Ik focus me vooral op trainers en coaches die een nieuwe generatie van professionals en ondernemers opleiden. Ik mik op een lange termijn effect dat aansluit bij de diepe onderstroom in de samenleving: we willen meer verbindend werken, meer ethisch, esthetisch en zinvol bezig zijn.

Ik geloof dat de diepgaande verschuiving in ons wereldmodel gebeurt over generaties heen. Ik ga niet voor de quick win of de hype. Ik probeer ook niet om mensen te overtuigen die met het nieuw opkomend wereldmodel geen voeling hebben. Ik begeef me wel op de plek der moeite, daar heb ik geen schrik van en ik leer er het meeste.

Sta je open om je mindset en wereldmodel te verrijken, welkom. Ik ben er voor jou … en wij zijn er voor elkaar.

Wat ik aan de wereld te brengen heb, doe ik via vele kanalen:

Alles wat ik doe, is steeds gekaderd in ontwikkeling en onderzoek. Het laatste jaar kader ik mijn werk ook in de cyane (teal) organisatieontwikkeling, zoals Laloux, Semler, Hart, Habermas mij daarin inspireren.

Mijn cv: geboren 1958, getrouwd met Ann Sterckx, wonend in Gent en Noord Frankrijk, genoeg kinderen rondom… doctor in de sociale psychologie (Tilburg University). Naast 3 master diploma’s (psychologie,filosofie, antropologie), master NLP trainer en gecertificeerd mediator. Veel noten op mijn zang dus, maar altijd in verbinding en vanuit gefundeerde inspiratie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *