Merkbescherming

Er is intellectueel eigendom op de door mij ontwikkelde methodiek en benadering. Er is een merknaam gedeponeerd voor de Benelux onder nummer 1354702. De term Ontwikkelingsgerichte Benadering, Ontwikkelingsgericht Coachen, Ontwikkelingsgerichte Organisatieontwikkeling, Vorkmodel, Ontwikkelcirkel, FIT, Ontwikkelformule, triadische dialoog, Dag van de Zingeving zijn geregistreerd beschermd. Deze termen zijn door mij bedacht en behoren tot mijn intellectueel eigendom.

 

 

 

De licentie valt onder creative commons. De 3 indicatoren betekenen:

  1. Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  2. NietCommercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  3. GeenAfgeleideWerken — Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.

Ik word enthousiast als de benadering verder rimpelt, maar dan wel op de juiste wijze van toepassing. Gelieve de modellen en methoden te gebruiken zoals ze in de boeken beschreven zijn en niet onder een gereduceerde vorm of eigen interpretaties. Bedenk je een doorontwikkeling, laat het me weten, ik hou van doorontwikkeling binnen de gegeven aannames.

Vermeld de copyright (c) als volgt: ‘het Vorkmodel van Rudy Vandamme’, ‘De Ontwikkelcirkel van Rudy Vandamme’, ‘De triadische dialoog volgens Vandamme’, enz.

Indien het materiaal voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, contact opnemen (info@rudyvandamme.net).

De mensen die gemachtigd zijn om met de methodiek te werken, hebben vanuit het netwerk (NPOW) een kleurmerk bekomen. Dat kun je op hun website terugvinden of op de lijst van het netwerk (www.ontwikkelingsgericht.org). Zie je dus dit kleurmerk op iemand zijn website, dan weet je dat je goed zit wat toepassing van de benadering betreft.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save